Welcome

IPA National Section


Adresse  postale:

IPA Section Luxembourg a.s.b.l.

B.P. 1422

L-1014 Luxembourg

Email: info@ipa.lu


_____________________________________________________________________________________________________________

<<<< Assemblée générale vun der IPA Lëtzebuerg ass den 27.03.2020 zu Niederanven >>>>

_____________________________________________________________________________________________________________

IPA goes T.E.M. (Taktische Einsatz Medizin)

veröffentlicht um 07.02.2020, 00:15 von Steve KAISER   [ aktualisiert: 07.02.2020, 00:15 ]

WO?: IPA House - 84, rue Adolphe Fischer - LUXEMBURG
WANN?: SAMSTAG, den 07. März 2020 von 08:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00
WAS?: TAKTISCHE EINSATZ MEDIZIN
Der Kurs richtet sich an alle Polizeivollzugsbeamten. Wir unterrichten nach den Prinzipien
des TECC (Tactical Emergency Casualty Care ) gemäß der Leitlinien der Trema.
Es geht um Versorgung von Verletzten in polizeilichen Lagen unter Berücksichtigung der
besonderen taktischen Situation.
Kursleiter:
- Harold Krimmel, Rettungsassistent (1 Jahr Vollzeit im Rettungsdienst), seit
2016 bei der Hessischen Bereitschaftspolizei (Einsatzbegleitung, Unterrichte,
Beauftragter für Medizinprodukte,....)
- Mathias Schwenn, Notfallsanitäter und Lehrrettungsassistent (10
Jahre Vollzeit im Rettungsdienst), seit 2012 bei der Hessischen
Bereitschaftspolizei (Einsatzbegleitung, Unterrichte, Ausbildungs-
Beauftragter,....)
Inhalt:
- 1,5h Einführungsvortrag in die taktische Medizin
- 1,5h Skilltraining (Tourniquet, Emergency Bandage, Woundpacking)
- 4h Verletztenversorgung in taktischen Lagen in Szenarien
Voraussetzung:
Aktives IPA Mitglied,
Kurs findet in Luxemburg am 07.03.2020 statt.
Alle Teilnehmer verpflichten sich freiwillig und auf eigene Gefahr am Lehrgang teilzunehmen.
Weder die Kursleiter noch die IPA sind haftbar für jeweilige Schadensereignisse.
Der Kurs wird nicht als Dienstzeit angerechnet.

Kontaktperson: FOLSCHEID Pascale (EP)

Assemblée générale 2020

veröffentlicht um 07.02.2020, 00:12 von Steve KAISER   [ aktualisiert: 07.02.2020, 00:13 ]

Cher(e) membre,
Le comité national de la section luxembourgeoise de l’IPA (asbl) tient à vous inviter à la réunion
annuelle statuaire, qui aura lieu
Vendredi, le 27 mars 2020 à 20:00 heures au
Centre culturel et sportif « Am Sand » à Niederanven

Ordre du jour
1. Allocution du président
2. Rapport d’activité du secrétaire général
3. Rapport d’activité du secrétaire aux voyages
4. Rapport d’activité des sections IPA Nord et IPA Sud
5. Rapport du responsable de la maison IPA
6. Rapport IBZ Gimborn
7. Rapport du trésorier
8. Rapport des vérificateurs de caisse
9. Approbation des comptes
10. Désignation des vérificateurs des comptes
11. Approbation de l’activité du comité
12. Fixation de la cotisation pour l'année 2021
13. Remise des certificats pour 20, 40 et 50 années d’affiliation
14. Fixation du lieu de la prochaine assemblée générale
15. Divers
16. Election partielle du comité national


DANZ AN DE MEE 2020

veröffentlicht um 07.02.2020, 00:11 von Steve KAISER

D’IPA Sektioun Lëtzebuerg invitéiert op hiren traditionellen
34. „DANZ AN DE MEE“
Donneschdes, den 30. Abrëll 2020 am Orchester J&M

D‘Aschëffung op der Princesse Marie-Astrid ass vun 19.30 Auer un, um 20.00 Auer
ass den Départ um Quai zu Gréiwemaacher. D’Schëff leet ëm 01.00 Auer nuets erëm
zu Gréiwemaacher un.

Menu au choix: Bei der Umeldung w.e.g. die entspriechend Menuwahl matdeelen !!!

• Menu 1: Apéritiv • Bouchée à la reine • e Stéck Taart • eng Taass Kaffi
• Menu 2: Apéritiv • Choucroute garnie • e Stéck Taart • eng Taass Kaffi

Als Umeldung zielt d’Iwwerweisung vun 40 Euro fir den IPA-Member an sain Partner,
45 Euro fir den Nët-IPA-Member op den CCPL IBAN LU44 1111 0320 2515 0000 vun
der IPA-Sektioun Lëtzebuerg asbl. Umeldungen kennen ugeholl gin bis den 22. Abrëll
2020 oder bis Kapaziteit vum Schëff erschöpft ass.

All IPA-Member huet d’Recht, sech vun 4 Nët-IPA-Memberen begleeden ze loossen.
Weider Renseignementer gin ët iwert Email op info@ipa.lu.

STEELDARTS TURNEIER 2020

veröffentlicht um 07.02.2020, 00:05 von Steve KAISER   [ aktualisiert: 07.02.2020, 00:06 ]

Am Numm vun der IPA Letzebuerg get den 28. Mäerz 2020 um 14.15 Auer en Steeldartsturnéier fir all Member vun der Police zu Diddeleng am Centre HILD bei der Gare.
Dësen Turnéier get fir den gudden Zweck gespillt an den Erléis gëtt fir den TELEVIE gespent.

Umeldung an Infoen beim QUINTUS Mike (C3R Dudelange) oder MAUSEN Claude (DR Sud-Ouest)

Weider Info'en an der Annexe...

Generalversammlung vun der IPA-Nord

veröffentlicht um 04.02.2020, 04:22 von Steve KAISER

INVITATIOUN fir d‘Generalversammlung vun der IPA-Nord
Mëttwoch, den 19. Februar 2020 um 19.00 Auer
an der Brasserie du Vieux Moulin "Am Keller".

Weider Info'en an der Annexe...

KURS - TAKTISCHE EINSATZ MEDIZIN

veröffentlicht um 21.01.2020, 22:23 von Steve KAISER

WO?: IPA House - 84, rue Adolphe Fischer - LUXEMBURG
WANN?: SAMSTAG, den 07. März 2020 von 08:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00
WAS?: TAKTISCHE EINSATZ MEDIZIN
Der Kurs richtet sich an alle Polizeivollzugsbeamten. Wir unterrichten nach den Prinzipien
des TECC (Tactical Emergency Casualty Care ) gemäß der Leitlinien der Trema.
Es geht um Versorgung von Verletzten in polizeilichen Lagen unter Berücksichtigung der
besonderen taktischen Situation.
Kursleiter:
- Harold Krimmel, Rettungsassistent (1 Jahr Vollzeit im Rettungsdienst), seit
2016 bei der Hessischen Bereitschaftspolizei (Einsatzbegleitung, Unterrichte,
Beauftragter für Medizinprodukte,....)
- Mathias Schwenn, Notfallsanitäter und Lehrrettungsassistent (10
Jahre Vollzeit im Rettungsdienst), seit 2012 bei der Hessischen
Bereitschaftspolizei (Einsatzbegleitung, Unterrichte, Ausbildungs-
Beauftragter,....)
Inhalt:
- 1,5h Einführungsvortrag in die taktische Medizin
- 1,5h Skilltraining (Tourniquet, Emergency Bandage, Woundpacking)
- 4h Verletztenversorgung in taktischen Lagen in Szenarien
Voraussetzung:
Aktives IPA Mitglied,
Kurs findet in Luxemburg am 07.03.2020 statt.
Alle Teilnehmer verpflichten sich freiwillig und
auf eigene Gefahr am Lehrgang teilzunehmen.
Weder die Kursleiter noch die IPA sind haftbar
für jeweilige Schadensereignisse.
Der Kurs wird nicht als Dienstzeit angerechnet.

Anmeldungen bis zum 15.02.2020 mit einer Email an info@ipa.lu


International Youth Gathering 2020

veröffentlicht um 16.01.2020, 00:06 von Steve KAISER   [ aktualisiert: 16.01.2020, 00:08 ]

August 8th to August 22nd, 2020

On behalf of the SCC, IPA Czech Republic and IPA Slovakia, we are pleased to be able to send you the programme and booking form for the 2020 International Youth Gathering.

The IYG will take place from the 8th to 22nd August, with the participants spending the first week in the Czech Republic and the second in Slovakia.

The information can also be viewed on IPA Czech Republic’s website here: https://www.ipacz.cz/iyg2020/ and will be uploaded to the international website in the new year.


Falls interesseiert, w.e.g. beim Nationalkomité mëllen.

Et sin keng eegenstänneg Unmeldung erwënscht.

Invitatioun Generalversammlung IPA-Sud 2020

veröffentlicht um 06.01.2020, 01:44 von Steve Kaiser

D'IPA Sud invitéiert ob hir ordinär Generalversammlung, Freides den 7. Februar 2020 um 19.00 Auer zu Betebuerg, rue de la Gare, No. 8 am Café Staminet.

IPA REES op Dubai (Expo 2020)

veröffentlicht um 09.12.2019, 00:16 von Steve Kaiser

Den IPA Komité léisst matdeelen, dass eis zwou Reesen op d'Expo 2020 zu Dubai am Dezember 2020 respektiv Januar 2021 komplett ausgebucht sinn.

Mat beschte Gréiss.

Ären IPA Komité.

Matdeelung betreffend den Virtrag vum Cem Karakaya

veröffentlicht um 03.11.2019, 23:04 von Steve Kaiser   [ aktualisiert: 03.11.2019, 23:04 ]

IPA Sektioun Lëtzebuerg bedauert matdeelen ze mussen, dass de virgesinnen Virtrag vum Cyber Expert Cem Karakay den 7. November 2019  um 19.00 Auer zu Nidderaanwen  muss aus onvirgesinnen Ëmstänn ofgesot ginn.

Merdi fir d'Verständnis.


1-10 of 187