IPA Revue - Sondage 2016

Sondage betreffend den Besoin vum alljährlechen IPA Agenda:Wei am IPA Newsletter annoncéiert, kanns du op deser Plaaz eis matdeelen, op's de als Member nach den IPA- Agenda ausgedeelt wellt kreien, resp. per Courrier wellt heemgescheckt kréien (Pensionären).

IPA Agenda_Sondage_2016

Mir soen Merci fir deng Participatioun un desem Sondage!

Den nationale Comité.

Comments